Három hetes ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe a Beregben

40 eves vasarosnameny logo zoard vasarosnameny fejlesztesek Vasarosnameny

3veszettseg_hun_2018_osz_telepuleslista_v4-1024x723

Az ebzárlat ideje alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne szökhessenek, más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát annak tartási helyéről csak pórázon vezetve, szájkosárral lehet kivinni. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés alól. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező pásztor ebeket szabad állatok terelésére, illetve őrzésére használni. A település belterületén a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről a település önkormányzatának kell gondoskodni. Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni. Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos! Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni. Határozatom közzétételéről a helyben szokásos módon kell gondoskodni. A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó. E határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak (4400 Nyíregyháza Hősök tere 5.) címzett, de hivatalomnál benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint, amelyet a másodfokon eljáró hatóság 10044001-00336073-00000000 számú számlájára kell megfizetni. A jogorvoslati díj megfizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

INDOKOLÁS

A rendelkező részben leírtak szerint határoztam, mert a Fehérgyarmati Járás Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességébe tartozó települések közigazgatási területén 2018. október 03. napjával kezdődően a rókák veszettség elleni immunizálására kerül sor.

Ilyen esetben a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet (továbbiakban: veszettség rendelet) 8.§ (5) bekezdése szerint az illetékes járási főállatorvosnak a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területen ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.

Határozatom rendelkező részét a veszettség rendelet 5.§, 8.§, 12.§, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdés előírásai szerint hoztam meg. Hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv) 34.§ (3) bekezdés a) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (1) bekezdés b) pontja, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR) 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés határozzák meg.

A fellebbezés lehetőségét az ÁKR 116.§ és a H8.3, valamint a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosítottam.

A határozat azonnali végrehajtását az Éltv 42.§ (1) bekezdése alapján, járványügyi indokoltság miatt rendeltem el.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései tartalmazzák..

dr. Garda Béla

járási főállatorvos

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a BeregiHirek.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Minden vélemény számít!