Fontos változások júliustól a társadalombiztosításban

2020. július 1-től él a társadalombiztosítási ellátásokat és ezen ellátások fedezetét szabályozó új jogszabály. A fontosabb változások között van a saját jogú nyugdíjasok általános járulékmentessége, az egyéni járulékkötelezettségek összevonása, a járulékfizetési alsó határ, a társas és egyéni vállalkozók járulékalap korrekciójának megszüntetése, valamint a hátralék miatti TAJ kártya inaktiválása is. Csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke is. Bemutatjuk a legfontosabb változásokat.

2020. július 1-jén hatályba lép a társadalombiztosítási ellátásokat és ezen ellátások fedezetét szabályozó új jogszabály (a továbbiakban így hivatkozunk rá: új Tbj). Az új törvény sok tekintetben a korábbi jogszabályban (“régi Tbj”) és az ahhoz kapcsolódó rendeletekben található szabályokkal megegyező rendelkezéseket tartalmaz, emeli ki a Deloitte összeállítása.

Van azonban néhány változás, amire érdemes felhívni a figyelmet, hiszen azok érintenek aktív korúakat, illetve nyugdíjasokat is.

Nyugdíjasok és járulékmentesség

Az egyik legfontosabb változás az új jogszabályban, hogy új definícióként jelenik meg a kiegészítő tevékenységet folytató személy. Ennek minősül az új Tbj. „6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül – akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel”, hívja fel rá a figyelmet a Wolters Kluwer szakértője.

A biztosított definíciójában érdemi különbség annyi lesz július 1-től, hogy az új Tbj. a 6. § (1) bekezdés elején egyértelműsíti, hogy a felsorolt jogviszonyokban végzett feladat ellátása alapján minden kiegészítő tevékenységet folytató személy kikerül a biztosítás alól. Tehát a saját jogú nyugdíjas az összes felsorolt jogviszonyban kikerül a biztosítotti körből, már nem csak a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony esetében – hívja fel rá a kommentár a figyelmet.

Az új szabályozás viszont mentesíti a saját jogú nyugellátásban részesülő személyt a biztosítás és a járulékfizetés kötelezettsége alól.