balazs-jozsef-varosi-konyvtar-vasarosnameny-2

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ (könyvtáros munkakör)

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ – Vásárosnamény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ – Vásárosnamény

könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt olvasószolgálati feladatok ellátása, tájékoztatás, könyvtári programok szervezése középiskolás és felnőtt korosztály részre.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, könyvtáros vagy magyar szakos pedagógus,
• Könyvtárosi munkakör – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, informatikus könyvtáros,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű kommunikációs, – és szervezőkészség, kreativitás, empátia, konfliktuskezelés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Motivációs levél
• Szakmai életutat részletesen tartalmazó fényképes önéletrajz
• Legmagasabb iskolai végzettséget és a szakmai képzettségeket igazoló okiratok másolatai
• nyelvvizsga bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban október 2-án tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Csilla könyvtárvezető nyújt, a 45/570-126-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
· Postai úton, a pályázatnak a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ címére történő megküldésével (4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5.).
· Elektronikus úton Fejes Csilla részére a fejes.csilla@gmail.com címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

Minden vélemény számít!